Vòng tay Ưu linh đa sắc nhám

530,000₫
Size đá:

Mô tả

Sản phẩm liên quan

 Vòng tay Amazonite  Vòng tay Amazonite
590,000₫
 Vòng tay Aquamarine  Vòng tay Aquamarine
590,000₫
 Vòng tay đá Liên hoa  Vòng tay đá Liên hoa
590,000₫
 Vòng tay DIOPSIDE  Vòng tay DIOPSIDE
830,000₫
 Vòng tay DIOSPSIDE VIP  Vòng tay DIOSPSIDE VIP
1,630,000₫
 Vòng tay Kyanite - Saphire nước  Vòng tay Kyanite - Saphire nước
830,000₫
 Vòng tay Labradorite - đá Xà cừ  Vòng tay Labradorite - đá Xà cừ
430,000₫
 Vòng tay Labradorite quấn 3 vòng  Vòng tay Labradorite quấn 3 vòng
530,000₫
 Vòng tay Malachite - đá Khổng tước  Vòng tay Malachite - đá Khổng tước
590,000₫
 Vòng tay Moonstone - đá Mặt trăng  Vòng tay Moonstone - đá Mặt trăng
590,000₫
 Vòng tay Ưu linh đa sắc nhám