Dây chuyền Mắt hổ nâu vàng

100,000₫
Size đá:

Mô tả

Sản phẩm liên quan

 Dây chuyền Aquamarine  Dây chuyền Aquamarine
130,000₫
 Dây chuyền Đá Vân Mây  Dây chuyền Đá Vân Mây
120,000₫
 Dây chuyền Garnet  Dây chuyền Garnet
120,000₫
 Dây chuyền Labradorite  Dây chuyền Labradorite
130,000₫
 Dây chuyền Lapis Lazuly  Dây chuyền Lapis Lazuly
120,000₫
 Dây chuyền Lepidolite  Dây chuyền Lepidolite
110,000₫
 Dây chuyền Mắt hổ đỏ  Dây chuyền Mắt hổ đỏ
100,000₫
 Dây chuyền Mắt hổ tím  Dây chuyền Mắt hổ tím
100,000₫
 Dây chuyền Mắt hổ vàng tâm  Dây chuyền Mắt hổ vàng tâm
120,000₫
 Dây chuyền Mắt hổ xanh dương  Dây chuyền Mắt hổ xanh dương
100,000₫
 Dây chuyền Mắt hổ nâu vàng