Vòng tay Đá cao cấp

 Vòng tay đá Liên hoa Vòng tay đá Liên hoa
590,000₫
 Vòng tay Sunstone - Đá Mặt trời Vòng tay Sunstone - Đá Mặt trời
590,000₫
 Vòng tay Thạch anh Beryl Vòng tay Thạch anh Beryl
590,000₫
 Vòng tay Thạch anh Dâu tây đỏ Vòng tay Thạch anh Dâu tây đỏ
430,000₫
 Vòng tay Thạch anh Dâu tây tấm Vòng tay Thạch anh Dâu tây tấm
510,000₫
 Vòng tay Thạch anh Hồng Madagascar Vòng tay Thạch anh Hồng Madagascar
430,000₫
 Vòng tay Thạch anh Tóc đỏ Vòng tay Thạch anh Tóc đỏ
1,470,000₫
 Vòng tay Thạch anh Tóc đỏ thường Vòng tay Thạch anh Tóc đỏ thường
430,000₫
 Vòng tay Thạch anh Tóc đỏ Vip Vòng tay Thạch anh Tóc đỏ Vip
1,470,000₫
 Vòng tay Thạch anh Tóc Đồng Vòng tay Thạch anh Tóc Đồng
870,000₫
 Vòng tay Thạch anh Tóc vàng bã mía Vòng tay Thạch anh Tóc vàng bã mía
1,630,000₫
 Vòng tay Thạch anh Tóc vàng rơm Vòng tay Thạch anh Tóc vàng rơm
1,470,000₫
 Vòng tay Tourmaline đẹp Vòng tay Tourmaline đẹp
630,000₫
 Vòng tay Tourmaline VIP Vòng tay Tourmaline VIP
1,030,000₫
 Vòng tay Ưu linh đa sắc Vòng tay Ưu linh đa sắc
510,000₫
 Vòng tay Ưu linh đa sắc nhám Vòng tay Ưu linh đa sắc nhám
530,000₫
 Vòng tay Ưu linh ngũ sắc Vòng tay Ưu linh ngũ sắc
980,000₫