Vòng tay Đá cao cấp

 Vòng tay Amazonite Vòng tay Amazonite
590,000₫
 Vòng tay Aquamarine Vòng tay Aquamarine
590,000₫
 Vòng tay DIOPSIDE Vòng tay DIOPSIDE
830,000₫
 Vòng tay DIOSPSIDE VIP Vòng tay DIOSPSIDE VIP
1,630,000₫
 Vòng tay Kyanite - Saphire nước Vòng tay Kyanite - Saphire nước
830,000₫
 Vòng tay Malachite - đá Khổng tước Vòng tay Malachite - đá Khổng tước
590,000₫
 Vòng tay Ngọc Cẩm Thạch Vòng tay Ngọc Cẩm Thạch
1,830,000₫
 Vòng tay Thạch anh Beryl Vòng tay Thạch anh Beryl
590,000₫
 Vòng tay Thạch anh Dâu tay xanh Vòng tay Thạch anh Dâu tay xanh
430,000₫
 Vòng tay Thạch anh Tóc đen Vòng tay Thạch anh Tóc đen
630,000₫
 Vòng tay Thạch anh Tóc đen rơm Vòng tay Thạch anh Tóc đen rơm
430,000₫
 Vòng tay Thạch anh Tóc đen Vip Vòng tay Thạch anh Tóc đen Vip
830,000₫
 Vòng tay Thạch anh Tóc vàng thường Vòng tay Thạch anh Tóc vàng thường
510,000₫
 Vòng tay Thạch anh Tóc xanh Vòng tay Thạch anh Tóc xanh
530,000₫
 Vòng tay Tourmaline đẹp Vòng tay Tourmaline đẹp
630,000₫
 Vòng tay Tourmaline VIP Vòng tay Tourmaline VIP
1,030,000₫
 Vòng tay Ưu linh Ám rêu Vòng tay Ưu linh Ám rêu
430,000₫
 Vòng tay Ưu linh ám rêu đẹp Vòng tay Ưu linh ám rêu đẹp
430,000₫
 Vòng tay Ưu linh đa sắc Vòng tay Ưu linh đa sắc
510,000₫
 Vòng tay Ưu linh đa sắc nhám Vòng tay Ưu linh đa sắc nhám
530,000₫