Vòng tay Đá cao cấp

 Vòng tay Labradorite - đá Xà cừ Vòng tay Labradorite - đá Xà cừ
430,000₫
 Vòng tay Labradorite quấn 3 vòng Vòng tay Labradorite quấn 3 vòng
530,000₫
 Vòng tay Moonstone - đá Mặt trăng Vòng tay Moonstone - đá Mặt trăng
590,000₫
 Vòng tay Thạch anh Beryl Vòng tay Thạch anh Beryl
590,000₫
 Vòng tay Thạch anh Tóc Đồng Vòng tay Thạch anh Tóc Đồng
870,000₫
 Vòng tay Thạch anh Tóc vàng bã mía Vòng tay Thạch anh Tóc vàng bã mía
1,630,000₫
 Vòng tay Thạch anh Tóc vàng rơm Vòng tay Thạch anh Tóc vàng rơm
1,470,000₫
 Vòng tay Tourmaline 6mm quấn 3 vòng Vòng tay Tourmaline 6mm quấn 3 vòng
780,000₫
 Vòng tay Tourmaline đẹp Vòng tay Tourmaline đẹp
630,000₫
 Vòng tay Tourmaline VIP Vòng tay Tourmaline VIP
1,030,000₫
 Vòng tay Ưu linh đa sắc Vòng tay Ưu linh đa sắc
510,000₫
 Vòng tay Ưu linh đa sắc nhám Vòng tay Ưu linh đa sắc nhám
530,000₫
 Vòng tay Ưu linh ngũ sắc Vòng tay Ưu linh ngũ sắc
980,000₫
 Vòng tay Ưu linh tuyết Vòng tay Ưu linh tuyết
830,000₫