Vòng tay Đá cao cấp

 Vòng tay đá Liên hoa Vòng tay đá Liên hoa
590,000₫
 Vòng tay DIOPSIDE Vòng tay DIOPSIDE
830,000₫
 Vòng tay DIOSPSIDE VIP Vòng tay DIOSPSIDE VIP
1,630,000₫
 Vòng tay Malachite - đá Khổng tước Vòng tay Malachite - đá Khổng tước
590,000₫
 Vòng tay Ngọc Cẩm Thạch Vòng tay Ngọc Cẩm Thạch
1,830,000₫
 Vòng tay Sunstone - Đá Mặt trời Vòng tay Sunstone - Đá Mặt trời
590,000₫
 Vòng tay Thạch anh Beryl Vòng tay Thạch anh Beryl
590,000₫
 Vòng tay Thạch anh Dâu tây đỏ Vòng tay Thạch anh Dâu tây đỏ
430,000₫
 Vòng tay Thạch anh Dâu tây tấm Vòng tay Thạch anh Dâu tây tấm
510,000₫
 Vòng tay Thạch anh Dâu tay xanh Vòng tay Thạch anh Dâu tay xanh
430,000₫
 Vòng tay Thạch anh Hồng Madagascar Vòng tay Thạch anh Hồng Madagascar
430,000₫
 Vòng tay Thạch anh Tóc đỏ Vòng tay Thạch anh Tóc đỏ
1,470,000₫
 Vòng tay Thạch anh Tóc đỏ thường Vòng tay Thạch anh Tóc đỏ thường
430,000₫
 Vòng tay Thạch anh Tóc đỏ Vip Vòng tay Thạch anh Tóc đỏ Vip
1,470,000₫
 Vòng tay Thạch anh Tóc xanh Vòng tay Thạch anh Tóc xanh
530,000₫
 Vòng tay Tourmaline đẹp Vòng tay Tourmaline đẹp
630,000₫
 Vòng tay Tourmaline VIP Vòng tay Tourmaline VIP
1,030,000₫
 Vòng tay Ưu linh Ám rêu Vòng tay Ưu linh Ám rêu
430,000₫
 Vòng tay Ưu linh ám rêu đẹp Vòng tay Ưu linh ám rêu đẹp
430,000₫