Vòng tay Đá cao cấp

 Vòng tay Amazonite Vòng tay Amazonite
590,000₫
 Vòng tay Aquamarine Vòng tay Aquamarine
590,000₫
 Vòng tay đá Liên hoa Vòng tay đá Liên hoa
590,000₫
 Vòng tay DIOPSIDE Vòng tay DIOPSIDE
830,000₫
 Vòng tay DIOSPSIDE VIP Vòng tay DIOSPSIDE VIP
1,630,000₫
 Vòng tay Kyanite - Saphire nước Vòng tay Kyanite - Saphire nước
830,000₫
 Vòng tay Labradorite - đá Xà cừ Vòng tay Labradorite - đá Xà cừ
430,000₫
 Vòng tay Labradorite quấn 3 vòng Vòng tay Labradorite quấn 3 vòng
530,000₫
 Vòng tay Malachite - đá Khổng tước Vòng tay Malachite - đá Khổng tước
590,000₫
 Vòng tay Moonstone - đá Mặt trăng Vòng tay Moonstone - đá Mặt trăng
590,000₫
 Vòng tay Ngọc Cẩm Thạch Vòng tay Ngọc Cẩm Thạch
1,830,000₫
 Vòng tay Sunstone - Đá Mặt trời Vòng tay Sunstone - Đá Mặt trời
590,000₫
 Vòng tay Thạch anh Beryl Vòng tay Thạch anh Beryl
590,000₫
 Vòng tay Thạch anh Dâu tây đỏ Vòng tay Thạch anh Dâu tây đỏ
430,000₫
 Vòng tay Thạch anh Dâu tây tấm Vòng tay Thạch anh Dâu tây tấm
510,000₫
 Vòng tay Thạch anh Dâu tay xanh Vòng tay Thạch anh Dâu tay xanh
430,000₫
 Vòng tay Thạch anh Hồng Madagascar Vòng tay Thạch anh Hồng Madagascar
430,000₫
 Vòng tay Thạch anh Tóc đen Vòng tay Thạch anh Tóc đen
630,000₫
 Vòng tay Thạch anh Tóc đen rơm Vòng tay Thạch anh Tóc đen rơm
430,000₫
 Vòng tay Thạch anh Tóc đen Vip Vòng tay Thạch anh Tóc đen Vip
830,000₫