Dây chuyền Tỳ hưu

 DC Tỳ hưu Aquamarine  DC Tỳ hưu Aquamarine
620,000₫
 DC Tỳ hưu Mắt hổ xám tự nhiên  DC Tỳ hưu Mắt hổ xám tự nhiên
620,000₫
 DC Tỳ hưu Obsidian  DC Tỳ hưu Obsidian
470,000₫
 DC Tỳ hưu Tóc Đen  DC Tỳ hưu Tóc Đen
680,000₫
 DC Tỳ hưu Tóc xanh dương  DC Tỳ hưu Tóc xanh dương
680,000₫