Dây chuyền Tỳ hưu

 DC Tỳ hưu Ruby Đỏ  DC Tỳ hưu Ruby Đỏ
1,250,000₫
 DC Tỳ hưu Thạch anh Hồng  DC Tỳ hưu Thạch anh Hồng
650,000₫
 DC Tỳ hưu Tóc đỏ  DC Tỳ hưu Tóc đỏ
680,000₫
 DC Tỳ hưu Tóc vàng  DC Tỳ hưu Tóc vàng
680,000₫
 DC Tỳ hưu Tóc vàng  DC Tỳ hưu Tóc vàng
680,000₫