Dây chuyền STONECK

 Dây chuyền Garnet Dây chuyền Garnet
120,000₫
 Dây chuyền Lapis Lazuly Dây chuyền Lapis Lazuly
120,000₫
 Dây chuyền Lepidolite Dây chuyền Lepidolite
110,000₫
 Dây chuyền Mắt hổ đỏ Dây chuyền Mắt hổ đỏ
100,000₫
 Dây chuyền Mắt hổ nâu vàng Dây chuyền Mắt hổ nâu vàng
100,000₫
 Dây chuyền Mắt hổ tím Dây chuyền Mắt hổ tím
100,000₫
 Dây chuyền Sunset Leaf Dây chuyền Sunset Leaf
110,000₫
 Dây chuyền Thạch anh Ám khói trong Dây chuyền Thạch anh Ám khói trong
120,000₫
 Dây chuyền Thạch anh Dâu Tây đỏ Dây chuyền Thạch anh Dâu Tây đỏ
120,000₫
 Dây chuyền Thạch anh Hồng Dây chuyền Thạch anh Hồng
120,000₫
 Dây chuyền Thạch anh Tím Dây chuyền Thạch anh Tím
120,000₫
 Dây chuyền Thạch anh Tím Vip Dây chuyền Thạch anh Tím Vip
140,000₫
 Dây chuyền Thạch anh Tóc Đỏ Dây chuyền Thạch anh Tóc Đỏ
140,000₫
 Dây chuyền Thạch anh Tóc Vàng Dây chuyền Thạch anh Tóc Vàng
140,000₫